ASK

psykologspesialist

Alle mennesker kan fra tid til annen kjenne at det er ting i livet eller oss selv som bare ikke stemmer eller føles direkte feil. Kanskje prøver vi å finne ut av ting på egenhånd, uten at vi kommer helt dit vi trenger. Terapi kan være et stort og viktig skritt å ta. Alle er velkomne i samtaler meg meg og jeg har generell respekt for ulike måter å leve livet på.


Jeg hjelper deg gjerne med angst, depresjon, relasjonsvansker, traumer, identitetsspørsmål eller andre problemstillinger. Du kan komme alene eller sammen med andre.


Jeg holder til i Nobels gate 16a, 0268  OSLO.Psykolog Ask

Vanlige problemer

Angst og depresjon

Veldig mange som ønsker terapi, gjør det fordi de kjenner seg engstelige eller deprimerte. Kanskje merker du at du ofte er stressa på innsiden, eller at du rett og slett føler at alt er et ork. Noen ganger vet vi hva som er årsaken til følelsen av angst eller depresjon, andre ganger er det mer uklart. Mange opplever at de blir mindre plaget av angst, depresjon eller andre symptomer gjennom terapi.

Livskriser

Utallige ting kan skje i livet, som kaster oss inn i forvirrig og kaos. Det kan være dødsfall, samlivsbrudd, utroskap, arbeidsledighet, konflikter på jobb eller i familien, eller helt andre hendelser som dukker opp plutselig eller utvikler seg over tid. Livet går sin gang på godt og vondt, og eksistensielle spørsmål kan dukke opp i alle livets faser. Innimellom kan det å få hjelp til å finne tilbake til seg selv føles nødvendig og nyttig. 

Traumer

Noen ganger kan vonde opplevelser fra fortiden henge i over lengre tid. Minner kan dukke opp plutselig i nye situasjoner, eller de kan være til stede mer eller mindre konstant. For noen er det ikke nødvendigvis plagsomme minner som er verst, men mer en følelse av at det er noe som ikke er som det skal. Terapi kan hjelpe til med å ta makta fra gamle spøkelser, slik at du kan leve livet ditt her og nå. 

Avhengighet

Vi mennesker er avhengige vesner, men noen ganger kan avhengigheten ta over og ødelegge for ting vi synes er viktige i livet. Ofte ligger et trøblete forhold til følelser bak avhengighetsproblematikk. Nye måter å forholde seg til følelser kan være hjelpsomt for å bryte avhengigheten.

Relasjonsvansker

Trøbbel i parforholdet? Blir det "alltid" dårlig stemning når du er sammen med familien? Føles det som om du stadig støter på de samme problemene, selv når du treffer nye mennesker? Det kan være nyttig å jobbe med relasjonsvansker i terapi, enten i individualterapi eller sammen med viktige andre, for eksempel partnere, venner eller familiemedlemmer.

Indentitetspørsmål

Mye annet

Noen ganger kan det være vanskelig å finne ut av hvem man er og noen ganger kan det være vanskelig å være seg selv i verden. Problemstillinger knyttet til identitet være et utgangspunkt for både individuell terapi og to- eller flerpersonterapi. 

Det finnes like mange grunner til terapi som det finnes mennesker som ønsker terapi. Andre vanlige ting å søke hjelp for er sinneproblematikk, skam, utfordringer knyttet til selvfølelse med mer. Jeg kan hjelpe til med en rekke ulike problemstillinger, også ting det ikke er så lett å plassere i en kategori.

Tjenester jeg tilbyr

nature picture individuelle psykolog samtaler

Individuelle samtaler


Noen ønsker å forstå seg selv bedre, mens andre ønsker å finne ut hvordan man kan forsone seg med livet eller fortiden, eller finne nye måter å forholde seg til vanskelige følelser og ting i livet. Jeg tilbyr individualterapeutiske samtaler med fokus på det som er viktig for deg. Vi blir enige om hvordan vi kan jobbe sammen. 

nature picture foreldreveiledning psykolog samtaler

Samtaler med flere


Ønsker du å komme til samtale sammen med andre viktige mennesker i livet ditt? Når det er flere til stede i samtalen, kan det være lurt å bestille en dobbelttime. Mennesker med alle typer relasjoner er velkomne.

Gruppeterapi


I tillegg til "vanlige" terapeutiske samtaler, arrangerer jeg i samarbeid med kolleager grupper som går over flere uker. Det er for tiden ingen nye grupper, men det blir sannsynligvis grupper fra høsten 2023. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. 

nature picture fokus innover psykolog

Mine verdier


Jeg er opptatt av å være lyttende og ikke-dømmende i møte meg deg. For meg er det viktig å vise respekt for det du har opplevd og som har formet deg til den du er. Jeg forsøker alltid å være genuin og prøver å være ydmyk for alt det jeg ennå ikke har forstått. 

 

nature picture terapeutiske psykolog samtaler
nature picture verdier psykolog

Terapeutiske samtaler


Ideen med terapi er at vi skal snakke sammen på en annen måte enn du er vant med. På den måten kan vi få til bevegelse i fastlåste mønstre hos deg, slik at du kan legge fra deg gamle besyttelsesteknikker og komme deg videre på en måte som passer deg der du er i livet nå. Jeg bruker anerkjente behandlingsmetoder i mitt arbeid.

psykolog ask

MIN BAKGRUNN


Utdanning

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo og ble ferdig med studiene i 2013. 


Videreutdanning

Jeg har gjennomført en treårig videreutdanning i ISTDP (intensive short term dynamic psychotherapy) gjennom Norsk Insititutt for ISTDP.


Jeg er godkjent psykologspesialist med spesialisering i Samfunns- og almennpsykologi gjennom Norsk Psykologforening.


Jeg er sertifisert EFST-terapeut (emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre).


Jeg holder på med videreutdanning i EFT for par. 


Arbeidserfaring

Jeg har jobbet innenfor kommunehelsetjenesten med varierte aldersgrupper og problemstillinger. Jeg har også jobbet fire år i BUP. For tiden jobber jeg også i familievernet. 

Mer om min filosofi og hvordan jeg jobber

Jeg tror at vi mennesker alltid gjør så godt vi kan for å ta vare på oss selv, og at noen ganger kan gamle strategier med tiden ha blitt unødvendige og plagsomme, men de har liksom blitt automatiske. Ofte handler det om hvordan vi har lært å forholde oss til følelser, og at kroppen vår nesten kan bli redd for å kjenne på noen følelser. I terapi jobber vi sammen med å forstå hva som egentlig foregår inni deg og å virkelig kople på innsida. Det blir på et vis som å ta frem et forstørrelsesglass og zoome inn på de følelsene som dukker opp i deg når du forteller om det du vil at vi skal jobbe sammen med. På den måten kan vi forsøke å finne ut av hva som har låst seg, hvem du er under det vonde og hva du trenger. Selv om det kan handle om tøffe ting og du kan kjenne på både lyst og ikke lyst til å gå inn i de følelsene som dukker opp, er det min erfaring at de fleste også kan kjenne på en frigjørende energi ved å jobbe på denne måten. Slik jeg ser det, handler terapi om å virkelig slippe til den du er under stress, angst, bekymring eller annen lidelse. Det kan bli livsgnist av sånt!

Mer om mitt syn på terapi

Vi mennesker er alltid en del av noe utenfor oss selv. Vi er en del av et samfunn og vi blir født inn i ulike familiekulturer. Vi blir formet av de erfaringene vi har i livet, og hvilke muligheter vi har preges av langt mer enn bare forutsetninger inni oss selv. Livet kan være blodig urettferdig. Jeg har ofte i livet blitt overrakset over hvor mye vi mennesker kan klare oss igjennom, og hvor sterk kraften til å holde fast ved godhet og menneskeverd er. Jeg vil jobbe som terapeut fordi jeg tror på terapi som et rom hvor mennesker kan finne frem til robuste steder i seg selv, som kan gjøre livet rikere og verdt å leve - på tross av urettferdighet og vonde erfaringer. Samtidig tenker jeg at det noen ganger er helt andre ting som skal til for at livet blir levelig, og noen ganger kan kanskje terapi være med på å gjøre dette tydelig. Som terapeut jobber jeg for å lage et rom hvor du og jeg kan møtes og hvor du kan være deg selv fullt og helt. Siden jeg er et menneske har jeg fordommer og er forutintatt om mye, og det er viktig for meg å jobbe aktivt med meg selv slik at jeg i minst mulig grad møter deg på måter som begrenser deg. Jeg vil at vi sammen skaper et trygt sted, hvor du kan erfare å stå trygt i deg selv.  

Pris

Individual:

45 minutter 1600 kr

90 minutter 3000 kr


Samtale med flere personer:

45 minutter 1800 kr

90 minutter 3200 kr

Bestill time her

I tillegg til timer med oppmøte i Nobelsgata 16a, tilbyr jeg online timer. For å gjennomføre online terapi trenger du nettleser, internettforbindelse og et skjermet sted å sitte. Du trenger kamera og mikrofon, og kan bruke for eksempel datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan booke time direkte ved å klikke på "bestill time". Du vil få informasjon om innlogging og liknende. Du kan også ta kontakt med meg via skjemaet under eller sende en e-post, og så vil jeg kontakte deg så snart jeg har mulighet. Pass på at du ikke skriver sensitiv informasjon i meldinger, på grunn av persovern. Jeg jobber etter etiske retningslinjer for norske psykologer og jeg fører journal. Jeg bruker løsninger som tilfredsstiller krav til sikkerhet. Alle personopplysninger håndteres i overensstemmelse med GDPR-bestemmelser. Timer må avbestilles minst 48 timer i forveien. Timer som ikke avbestilles innen fristen, faktureres i sin helhet. 


Jeg er LHBTIQ+ vennlig.


Jeg tilbyr ikke akutte tjenester og dersom du har behov for hjelp med en gang, må du ta kontakt med fastelgen din eller legevakten på telefonnummer 116117. Dersom du har behov for tett oppfølging/vurdering eller tverrfaglig utredning, har jeg dessverre ikke rammene til å tilby oppfølging til deg. Dette kan for eksempel gjelde dersom du er i selvmordsrisko, har psykoseproblematikk eller annen alvorlig tilstand. Dersom du har behov for hjelp på sykehusnivå, anbefaler jeg at du tar kontakt med fastelgen din. Jeg har kun mulighet til å tilby timeavtaler etter avtale, og har ikke mulighet til annen oppfølging utover dette. Ved behov for utredning/diagnostikk anbefaler jeg kontakt med fastlegen for vurdring av henvisning, eventuelt kontakte andre private psykologer/spesialister som tilbyr utredning som en del av sine tjenester. 

Kontakt meg

 
 
 
 

Mer informasjon 

 

Rett til informasjon om behandlingen av helse og personopplysninger

Du har rett til å få vite hvordan opplysningene om deg blir behandlet.

 

Du har rett til innsyn

Du kan henvende deg til psykologen og be om å få vite hvilke opplysninger psykologen har om deg, hva de brukes til, og hvor de er innhentet fra. Du har krav på å få svar innen 30 dager.

 

Du kan kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet

I utgangspunktet skal psykologen av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger i journalen. Men det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Psykologen anbefaler derfor at du bruker innsynsretten, og gir beskjed til psykologen om det er feil.

 

Du kan kreve at opplysninger i journalen slettes dersom de er feilaktige og misvisende og føles belastende for deg eller åpenbart ikke er nødvendige for å gi helsehjelp.

 

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis

Når du ber om innsyn, retting og sletting er dette gratis.

 

Du kan be om utskrift av journalen eller deler av journalen.

 

Informasjonssikkerhet

 

Psykologen har etter lovgivningen ansvar for å sørge for at helse- og personopplysningene er tilstrekkelig sikret.

Psykologen har, blant annet etter prioriteringer fra risikovurderinger, innført prosedyrer som skal gi den nødvendige sikkerhet.

Psykologen sikrer at kun de som har et tjenstlig behov, får tilgang til opplysningene. Videre sikrer psykologen at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Psykologen sikrer at helse- og personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste.

Psykologen revurderer prosedyrer periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en prosedyre ikke er fulgt følges dette grundig opp.

Psykologen sikrer at elektronisk journalsystem og samtaleløsninger er i overensstemmelse med GDPR-bestemmelser, og oppfyller Normens krav til informasjonssikkerhet. 

naturbilde psykolog ask